План и програм рада

У нашој школи поред гимназије општег смера постоји и туристички смер у трајању од четири године.

Хол школе

Хол школе

Гимназија општег смера

Гимназија општег смера поставља пре свега основу за даље школовање у свим областима науке и уметности и даје могућност ученицима да препознају своју будућу професију. Са завршеном гимназијом општег смера ученици могу уписати све више школе и факултете ако задовољавајуће положе потребне пријемне испите.

Распоред часова за I годину гимназије општег смера је следећи:

 

Име предмета

Недељни фонд часова

1. Српски језик

4

2. Бугарски језик

2

3. Енглески као први страни језик

2

4. Руски или француски као други страни језик

2

5. Латински језик

2

6. Историја

2

7. Географија

2

8. Биологија

2

9. Математика

4

10. Физика

2

11. Хемија

2

12. Рачунарство и информатика

2

13. Музичка култура

1

14. Ликовна култура

1

15. Физичко васпитање

2

16. Грађанско васпитање или верска настава

1

 

Туристички смер у трајању од четри године

Космополитско занимање које се свуда у свету ради на потпуно исти начин. Уз познавање језика који су добрим делом часова заступљени на смеру, закорачите без страха у свет туристичке индустрије - треће по величини у свету. Са овим усмерењем можете наставити школовање на следећим факултетима: економски факултет, правни факултет, филолошки факултет, филозофски факултет, природно математички факултет (туризам, географија) као и велики број осталих виших и високих школа из приватног и државног сектора.

Распоред часова за I годину на смеру за туристичког техничара:

 

Име предмета

Недељни фонд часова

1. Српски језик

3

2. Бугарски језик

2

3. Страни језик I

2

4. Страни језик II

3

5. Историја

2

6. Географија

1

7. Биологија

2

8. Математика

2

9. Физика

2

10. Хемија

2

11. Рачунарство и информатика

2

12. Физичко васпитање

2

13. Основи туризма и угоститељства

2

14. Агенцијско и хотелијерско пословање

4

15. Основи економије

2

16. Грађанско васпитање или верска настава

1

17. Професионална пракса

 

Макета Погановског манастира која се налази у холу школе

Макета Погановског манастира која се налази у холу школе