Библиотека

Значај библиотеке у савременом свету је огроман, јер се и положај ученика суштински мења у процесу учења. Ученик није више пасивни посматрач образовног процеса већ једним делом и сам себе учи, има статус субјекта у процесу учења. Библиотека је својим књижним фондом у служби целокупне наставе, а не само једног њеног дела.

Научно-технолошка револуција у свим облицима живота, постепено доводи до измене фонда између таковане стручне и такозване лепе књижевности, мада смо далеко од односа 80:20 у корист информационо-инстуктивне књиге. Поред књига, као допунским извором информација библиотека располаже и широким спектром стручних часопица и дневних листова.

Библиотека

Образовање у гимназији је на српском језику, међутим, ученици од И до ИВ разреда уче и бугарски језик и литературу два часа недељно. Зато и ђачка библиотека располаже књигама и на српском (српско-хрватском) и на бугарском језику. Библиотечки фонд износи 21467 књига и часописа. У књижном фонду има 18624 књига, а од тога је близу 5500 на бугарском језику. После Другог Светског рата, школске 1946/47 године ђачка библиотека је поседовала 1006 књига. Књиге су распоређене по областима и то: енциклопедије, алманаси, речници, атласи, студије – укупно 22 књиге; филозофија (књиге на бугарском језику) – 107, историја – 222, географија – 122, филозофија и педагогија – 37, физика и биологија – 53, марксистичка литература – 33, белатристика (књиге из бугарске књижевности) – 364 и књиге на српском језику – 101. Библиотека је располагала и са 38 часописа из различитих области.

Данашња структура фонда књига је следећа:

  • општа група – 263
  • филозофија, психологија – 490
  • друштвене науке – 776
  • географија, историја – 613
  • књижевност – 16152

Библиотека

Томе треба додати и 2743 часописа. Простор у коме је библиотека смештена наменски је грађен за библиотеку. Од школске 2002/03 библиотека и школска медијатека чине јединствену целину. Библиотечку групу користе ученици, професори, а често и грађани, нарочито студенти. Понос библиотеке су капитална дела попут енциклопедија, речника, лексикона и сабраних дела познатих писаца. Димитровградска гимназија и посебно, библиотека имају много пријатеља и љубитеља лепе речи. Неки од њих, као донатори, поклањају нам књиге ис својих личних библиотека.

Пре свих, треба споменути Асена Минева, рођеног у селу Жељуша бившег ученика Гимназије. Он је поклонио око 900 књига Гимназији и библиотеци. Све активности библиотеке усмерене су ка једном циљу: књиге још више приближити читаоцима.