Кабинет физике

Кабинет за физику је пројектован и опремљен по најсавременијим нормативима гимназијског школовања. Састоји се од учионице, која је вишенаменска и припремне просторије за наставнике.

Кабинет физике

Учионица је истовремено и аудиторија са 32 места и савремена лабораторија са 16 радних места са прикључцима за наизменичну струју, једносмерну струју и гас. Сви прикључци се регулишу и укључују са централне разводне табле лабараторије.

Кабинет физике

Кабинет је опремљен училима и наставним средсвима потребним за извођење наставе и лабораторијских вежби по најновијим дидактичким захтевима. У припремној просторији наставници имају услове за припрему предавања дидактичких материјала, лабораторијских вежби и демонстративних огледа, као и за одржавање опреме.

Кабинет физике

Поред редовне делатности обавезних програмом рада, у кабинету физике трдиционално ради секција "Млади физичари". Ученици из те групе успешно учествују на такмичењима из физике, раде истраживачке радове, чиме се стимулишу развој индивидуалних способности и навикавају се на самосталан рад и раде на популаризацији наставе физике. Специфичност кабинета су што, поред опреме предвиђене нормативима, има два телескопа којима се врше астрономска осматрања, има компјутер, стручну библиотеку са богатом колекцијом домаћих и иностраних часописа из физике и астрономије, фолиотеку, видеотеку и сву потребну пројекциону опрему за ижвођење мултимедијске наставе.