Кабинет информатике

Предмет "Рачунарство и информатика" омогућава да у току четири године наставе ученици стекну средњи ниво знања из најважнијих рачунарских области, а такође да у зависности од интересовања, а и амбиција, у ваннаставне активности и мало додатног самосталног рада стекну висок ниво знања. Кабинет омогућава класично учење, размену знања, креативност, дружење, како у току наставе тако и током ван наставних активности.

Кабинет за информатику

Располажемо рачунарском опремом која задовољава прописане критеријуме. Са поносом истичемо да су поједини рачунари купљени управо ангажовањем професора у обучавању одраслих особа. Кабинет располаже са 15 радних места за ученике са пентиум рачунарима, и сви су умрежени са слободним приступом адсл конекцији на интернет. Овако како је организован, омогућава одвијање наставе и одржавање ваннаставних активности.

Наставни план обухвата следеће области:

 • Оперативни систем (MS Dos i Windows)
 • Програмирање (Pascal, Delphi)
 • Word
 • Corel Draw
 • Excel
 • Access
 • Power Point
 • Front Page
 • MathCad
 • Интернет
 • Анимације
 • Основе рачунарских мрежа