Кабинет хемије

Школа је грађена у време усмереног образовања, када смо имали у оквиру природно – техничке струке занимање лабораторијски техничар за хемију па је зато специјализована учионица за хемију лабораторија.

Лабораторија за хемију

Лабораторија је повезана са припремним простором за наставника. Отровне хемикалије су посебној просторији. Радна места за ученике су опремљена прибором, супстанцама, прикључцима за воду и струју.

Лабораторија за хемију

Рад са отровним и испарљивим супстанцама врши се у дибестору. У лабораторији се налазе: аналитичка вага, техничка вага, пећ за жарење, pH – метар, апарат за дестилацију воде, водено, ваздушно и пешчано купатило, левак за топло цеђење и др.

Лабораторија за хемију    Лабораторија за хемију

Успешно су извођене вежбе из технике рада у хемији, органске препаратичке хемије, примењене и аналитичке хемије. Вежбе из наведених примена су извођене групним или индивидуалним лабораторијским радом. Данас имамо гимназију општег смера. Поред демонстрационих огледа програмом су предвиђене вежбе у I разреду (10 часова), које се реализују групним лабораторијским радом.