Кабинет биологије

Настава се одвија у просторији која одговара стандардима за извођење кабинетске наставе. Постоји инсталација за гас, електричну енергију са уређајем за безбедност (у) при раду.

Кабинет биологије

Кабинет је опремљен компјутером, кино пројектором, микроскопима, графоскопом, дијапројектором и другом опремом за лабораторијски рад. Има 16 радних места. Постоји интенција да се избегне формализам у настави; у одређеној мери се користи комјутерски обрађен материјал графоскоп, дијапројектор, подаци са интернета. Квалитет наставе ће бити бољи када школски медија-центар буде потпуно у функцији. У настави биологије се потенцира заштита угрожених врста животиња и биљака, еколошки проблеми Димитровграда и значај очувања животне средине. Кабинет има припремну просторију са библиотеком солидног фонда књига.