Спортска сала

Од 1995. године Гимназија Свети Кирило и Методије поседује своју школску салу. Школска сала се састоји из два дела, из велике и мале сале.

Велика сала

Велика сала

У већој сали су постављена 2 коша. Углавном се увежбавају техничко-тактичке могућности ученика за поједине спортске игре (кошарка, рукомет, одбојка).

Сала    Сала

Бенч клупа и двовисински разбој у малој сали

Усавршавају се групно-индивидуални елементи за наведене спортсе игре. Мала сала (справаона) од справа садржи: паралелни и двовисински разбој, шведски сандук, козлић, рипстол, стуњаче, „Бенч“ клупу за вежбање, 2 комплета тегова, сто за стони тенис и тд.

Велика сала

Сто за стони тенис у малој сали

Све активности у сали се спроводе у циљу побољшања психо-физичких способности: снаге, брзине, спретности и окретности, издржљивости, побољшања покретљивости, развијања мишића леђне и трбушне мускулатуре, руку и раменог појаса и тд.