Библиотека

Значението на библиотеката в съвременния свят е голямо, защото и положението и ролята на учениците се променя в процеса на обучението. Ученикът вече не е пасивен наблюдател на образователния процес, но става субект в процеса на обучението. Библиотеката с книжния си фонд предоставя условия за пълноценно образование.

Научно-технологичната революция постепенно води до изменяне на фонда между така наречената специализирана литература и така наречената хубава литература, въпреки че сме далеч от съотношението 80:20 в полза на информационно-инструктивни книги. Освен книгите като достъпен извор на информация, библиотеката разполага и с голям брой научни списания и всекидневници.

Библиотека

Образованието в гимназията се провежда на сръбски език, а български език и литература. се изучават с 2 часа седмично. Затова и библиотеката разполага с книги и на сръбски и на български език. Библиотечният фонд е възлизал на 21 467 книги и списания. В книжния фонд има 18 624 книги, от това почти 5 500 са на български език. След Втората световна война, през учебната 1946/47 библиотеката е имала 1006 книги. Книгите са разделени на следните области: енциклопедии, алманаси, речници, атласи, студии – общо 22 книги; философия (книги на български език) – 107, история – 222, география – 122, философия и педагогика – 37, физика и биология – 53, марксистка литература – 33, белетристика (книги от българската литература) – 364 и книги на сръбски език – 101. Библиотеката е разполагала с 38 списания от различни области.

Днешната структура на книжния фонд е следната:

  • обща група – 263
  • философия, психология – 490
  • общообразователни науки – 776
  • география, история – 613
  • литература – 16152

Библиотека

Тук трябва да прибавим и 2743 списания. Помещението е построено специално за това предназначение. От учебната 2002/03 библиотеката и училищната медиатека представляват едно цяло. Библиотеката се ползва от ученици, учители и дори от студенти. Гордостта на библиотеката са събраните капитали от енциклопедии, речници, лексикони и събрани произведения на известни писатели. Димитровградската гимназия и особено библиотеката имат много приятели и почитатели на красотата на речта. Някои от тях са донори и ни подаряват книги от собствените си библиотеки.

Преди всички трябва да споменем Асен Минев, роден в село Желюша, бивш ученик на гимназията. Той е подарил около 900 книги. Всичките дейности на библиотеката са насочени към единствената цел: колкото се може повече да доближим книгата до читателя.