Кабинет по физика

Кабинетът по физика е проектиран и оборудван по най-съвременните изисквания за гимназиално обучение. Състои се от класна стая, която е с повече предназначения и стая за подготовка на преподавателя.

Кабинет по физика

Класната стая същевременно е и аудитория с 32 места, оборудвана със съвременна лаборатория с 16 работни места, които имат достъп до ток и газ. Всички контакти се контролират от централното табло, което се намира в самата лаборатория.

Кабинет по физика

Кабинетът е оборудван с всички средства, необходими за лабораторни упражнения. Съществува пред подготвителна стая, в която се упражняват учителите, демонстрират и поддържат нужните вещи.

Кабинет по физика

Покрай редовното обучение, в кабинета по физика, съществува и млад екип – „ Младите физици”. Учениците, които участват в този екип участват в състезания по физика, работят върху експериментални задачи, с което стимулират собствените индивидуални възможности, свикват със самостоятелна работа и работят върху популяризацията на тази наука. Специфичността на кабинета представляват, освен оборудването според критериите, представляват и два телескопа , които се използват за астрономични наблюдения, компютър, библиотека с богата колекция на домашни и чуждестранни списания, фолио колекция, колекция с видео материали и пълно прожекционно оборудване за осъществяване на мултимедийна работа.