Кабинет по биология

Кабинетът е оборудван с компютър, прожектор, микроскопи, шрайб прожектор, видео прожектор и други уреди за лабораторна работа. Има 16 работни места. Съществува тенденция да се прилагат съвременните методи в обучението: Използват се видео материали, шрайб прожектор, прожектор и интернет.

Кабинет по биология

Обучението по биология насочва учениците към защита на застрашените видове животни и растения, екологичните проблеми на Димитровград и значението на опазването на околната среда. Кабинета притежава подготвителна стая, хранилище, в което се намира богата библиотека.