Кабинет по химия

Училището е построено по времето, когато е работило като профилирано и е имало специалност лаборант по химия. Поради това е проектирана специализирана лаборатория.

Кабинет по химия

Кабинетът е свързан с подготвителната стая за преподавателите. Отровните химически вещества се съхраняват в отделна стая. Работните места за учениците са оборудвани с материал, химически вещества и с контакти за ток и вода.

Кабинет по химия

Работата с отровни и изпаряващи химически вещества се осъществява в т.н.р. дибестор. В лабораторията се намират следните неща: аналитична везна, технична везна, пещ за обгаряне, pH -метър, апарат за дестилиране на вода, въздушна и пясъчна баня, уреди за цедене и др.

Кабинет по химия    Кабинет по химия

С успех са се извършвали опити с най-различни химически препарати. Днес гимназията е обща. Освен демонстративните опити, програмата предвижда и опити в първи клас (10 часа), които се реализират с групова лабораторни упражнения. Обучението се осъществява в стаи, които отговарят на стандартите за реализиране на такъв вид обучение. Съществува инсталация на газ, електрическа мрежа, която е напълно безопасна по време на работа.