Кабинет по информатика

Специалността Информатика дава възможност за получаване на средно ниво на знание от областта на информационните технологии. Изучава се четири години, а също така, в зависимост от интереса и амбициите в извънкласни занимания учениците могат да получат допълнителна възможност за самостоятелна работа и по-високо ниво на знание. В кабинета се провежда класическо обучение, което подсигурява обмен на знания, насърчаване към творчество по време на часовете и по време на извънкласните занимания.

Кабинет по информатика

Разполагаме с компютри, които отговарят на критериите. С гордост изтъкваме, че част от компютрите са купени от средства придобити от провеждане на курсове по информатика за възрастни, от средства на общината и Министерството на просветата и спорта на Р Сърбия. Кабинетът разполага с петнадесет работни места за учениците, със съвременни компютри, от които по-голяма част са в мрежа. Кабинетът дава възможност да се организират и други извънкласни дейности. Отскоро имаме бърз ADSL интернет, който ще ни помогне да подобрим връзките ни със света.

Планът за обучение обхваща следните области:

 • Операционни системи (MS Dos i Windows)
 • Програмиране (Pascal, Delphi)
 • Word
 • Corel Draw
 • Excel
 • Access
 • Power Point
 • Front Page
 • MathCad
 • Интернет
 • Анимации
 • Основите на компютърни мрежи