Спортна зала

От 1995 година гимназията „Св.Св. Кирил и Методий” разполага със собствена Спортна зала, която се състои от две части – голяма и малка зала.

Голяма зала

Голяма зала

В голямата зала се намират два обръча за баскет. В повечето случаи се практикуват технично-стратегическите възможности на учениците за определен спорт ( баскетбол, хандбал и волейбол). Лежанката /бенч прес/ и смесената успоредка са в малката зала.

Сала    Сала

Малка зала

Усъвършенстват се групово индивидуални способности у учениците в горе споменатите дисциплини. В малката зала се намират следните уреди: смесена успоредка и успоредка, шведска стена, коза, дюшеци, лежанка, гири, маса за тенис и др.

Сала

Маса за тенис в малката зала

Всички дейности, които се провеждат в залата са с цел подобрение на психо-физическите възможности на учениците: сила, скорост, координация, издръжливост, подобрение на движението, развиване на мускулите и.т.н.